Upotreba kolačića

Ova stranica objašnjava upotrebu kolačića (cookies) na ovom veb sajtu. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog veb sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića.

Šta su kolačići

Kolačići su male datoteke koje su uskladištene na vašem računaru pomoću veb preglednika (kao što su Internet Explorer ili Firefox) na zahtev veb sajta koji pregledate. To omogućava veb sajtu koji pregledate da zapamti stvari o vama, kao što su podešavanja koja ste postavili na veb sajtu i istoriju pregleda stranica ili da zapamti vašu prijavu.

Kolačići mogu biti uskladišteni na vašem računaru na kratak period (na primer, neki su uskladišteni samo dok vam je veb preglednik otvoren) ili na duži period, čak i godinama. Kolačići koji nisu uskladišteni od ovog veb sajta, nisu nam dostupni.

Naša upotreba kolačića

Ovaj sajt koristi kolačiće u brojne svrhe, uklјučujući i:

  • Registracija i čuvanje vaših podešavanja. To uklјučuje osiguranje da možete ostati prijavlјeni i držati veb stranicu na jeziku ili izgledu koji ste podesili.
  • Analitika. Ovo nam omogućava da utvrdimo kako posetioci koriste ovaj veb sajt radi njegovog unapređenja.
  • Kolačići za oglašavanje (verovatno trećih lica). Ako ovaj sajt prikazuje reklame, kolačići se mogu postaviti od strane oglašivača kako bi se utvrdilo ko je pregledao oglase ili slične stvari. Ovi kolačići mogu se postaviti od strane trećih lica i u tom slučaju ovaj veb sajt nema mogućnost za čitanje i pisanje tih kolačića.
  • Ostali kolačići trećih lica za stvari kao što su Facebook ili Twitter delјenje. Ovi kolačići uglavnom će biti postavlјeni od strane trećih lica nezavisno, tako da ovaj veb sajt nema mogućnost za čitanje ili pisanje istih.

Uklanjanje / Onemogućavanje kolačića

Upravlјanje kolačića i podešavanjima kolačića mora se izvršiti u okviru opcija / podešavanja vašeg veb preglednika. Evo spiska vodiča o tome kako to učiniti u nekim od najpopularnijih veb preglednika:

Top