Legenda

- Kuće na prodaju
- Kupljene kuće
- Kuće za donaciju

- Vikendice na prodaju
- Kupljene vikendice

- Biznisi na prodaju
- Kupljeni biznisi
- Biznisi na donaciju

- sBiznisi na prodaju
- Kupljeni sBiznisi
- sBiznisi za donaciju

- Farme na prodaju
- Kupljene farme

- Državne Organizacije
- Privatne Organizacije
- Mafije
- Bande
- Hitmen

- Zgrade
- Pumpe
- Punjači
- Bolnice
- Aerodromi
- Pay 'n' Spray
- Opština
- Banke
- Legalni Poslovi
- Ilegalni Poslovi
- Bitne lokacije
- War Zone

L
E
G
E
N
D
A